Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Иван Вазов е роден в:

  2. „Немили – недраги” е:

  3. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за повестта „Немили – недраги”.

  4. Кой мотив НЕ откривате в повестта „Немили – недраги”?

  5. Кой е главният герой в повестта “Немили - недраги”?

  6. На кой образ в повестта е прототип Иван Вазов?

  7. Кои са двете основни характеристики, преплитащи се в образите на хъшовете от повестта 'Немили-недраги':

  8. Защо „Една българка” се определя в жанрово отношение като разказ?

  9. Кой сюжетен момент изпълнява функцията на завръзка в „Една българка”?

  10. Коя от изброените функции НЕ е присъща на експозицията в „Една българка”?