Тест по биология за 7-ми клас

Този обобщителен тест има за цел да поддържа усвоените знания на учениците от седми клас по биология. Съдържа 10 задачи, всяка от тях има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-20 10:21:03
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. (Общо условие от 1-ви до 4-ти въпрос включително) Избери правилната според теб дума за празното място в следното изречение: Амебата спада към царство.............., защото има ядро.

  2. Кукувичата прежда е..............., защото се храни от другите растение

  3. Непентеса е.....................

  4. Размножаването на гъби може да бъде чрез сливане на.............

  5. Млечно бялата планария и свинската тения спадат към тип:

  6. Кои едноклетъчни организми дават началото на многоклетъчните организми?

  7. Болестите по растенията са:

  8. Кое е ВЯРНОТО твърдение?

  9. Коя болест предизвиква кръглия червей трихинела?

  10. Водораслите са: