Тест по микроикономика за студенти от 1-ви курс

Изпитният тест съдържа 11 въпроса по дисциплината микроикономика и е предназначен за студенти от 1-ви курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-20 10:20:52
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои са основните предположения, залегнали в модела на границата на производствените възможности?

  2. ГПВ илюстрира:

  3. Движение по границата на производствените възможности показва, че:

  4. Ако дадено благо може да бъде придобито без да се жертва производството или потреблението на друго благо:

  5. В началото на годината завод въвежда нова технология в производството си. По-късно през годината палеж разрушава половината завод. Новата технология измества ГПВ на завода ________, а палежът я измества ________.

  6. Поради необичайно студеното време предлагането на портокали значително се свива. Това означава, че:

  7. Ако кажем, че дадена цена е твърде висока, за да изчисти пазара, ние имаме предвид, че:

  8. Procter & Gamble Co. е голям производител на потребителски стоки от битовата химия и козметика. Всички от следните обстоятелства с изключение на едно ще изместят неговата крива на предлагане на течен сапун нагоре и наляво. Кое е изключението?

  9. Всички от следните твърдения за подовата цена са верни с изключение на:

  10. Нека при цена $10 търсеното количество е 100 единици. Когато цената спадне на $8, търсеното количество нараства до 130 единици. Абсолютната стойност на ценовата еластичност на търсенето между $10 и $8 е приблизително (използвайте формулата, дадена от доц. Дончева на лекции):