Тест по счетоводтсво за студенти от 2-ри курс

Изходен тест, който включва въпроси от Обща теория на счетоводството, Счетоводни стандарти, Корпоративно счетоводство, Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-20 10:20:41
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Главното правило при изготвянето на финансови отчети е:

  2. Справедливата стойност е задължителна за ползване при последваща оценка:

  3. Ефектите на стопанската операция НЕ могат да намерят отражение в:

  4. Откриването на счетоводна сметка с кредитно салдо и да завърши с кредитно салдо става когато е:

  5. В себестойността на произведената продукция в предприятието се включва:

  6. В индивидуалния амортизационен план не се отразява:

  7. В края на отчетния период сметка 614 Административни разходи остава:

  8. По смисъла понятия дефинирано в МСС 36 Обезценка на активи, респективно СС 36 (Обезценка на активи) Загуба от обезценка на активи възникват когато:

  9. Каква е икономическата същност на разполагаемия капитал в предприятията от публичния сектор:

  10. Бюджетните предприятия осъществяват текущо и периодично счетоводно отчитане съгласно: