Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. И митозата , и мейозата са видове:

  2. Ядреното делене се характеризира с удвояване а хромозомите и образуване на две практически еднакви дъщерни ядра, като процесът се нарича:

  3. Цитокинезата е делене на :

  4. Преди да започне деленето на еукариотната клетка , е необходимо да се осъществи деленето на :

  5. През по-голямата част от живота си еукариотната клетка консумира, отделя, расте и извършва метаболиза. Само в един кратък период клетката се дели. Останалото време , през което клетката не се дели се нарича :

  6. Митозата е започнала, когато две малки цилиндрични тела , наречени ............................., които са непосредствено от външната страна на ядрото, започнат да се раздалечават. Тези тела ги има в животинските клетки, но липсват в клетките на повечето висши растения.

  7. По време на профазата цялата ............................., от която са съставени ............................., се завива на спирала и се образуват по-плътни снопчета.

  8. При митозата в диплоиднна клетка, когато ДНК е изцяло усукана, хромозомите могат да се видят като два дълги ясно разграничени :

  9. По време на митозата в диплоидната клетка двата еднакви хроматида са свързани помежду си с обща :

  10. При придвижването на центриолите към срещуположните полюси около центриолите във всички посоки се формира(т) :

Клетъчно делене

Макар и сходни помежду си, клетките не са еднакви, както не са еднакви и механизмите им на делене. Този тест разглежда детайлно клетъчното делене. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-20 10:19:29
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 33 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin