Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. За коя климатична област се отнася следното:

  “Годишна амплитуда от 22°С до 24°С ; ср. ян. температура е от -1°С до +1°С ; ср. юл. температура от 23°С-24°С. Валежно количество 550-600 мм. Валежният режим има два максимума и два минимума.”

 2. Кое НЕ се отнася към неблагоприятните климатични явления?

 3. За коя климатична област се отнася следното:

  “Средна януарска температура от 1°С до 3,2°С ; средна юлска температура от 22°С до 23°С ; годишна температурна амплитуда от 20-21°С. Средните годишни валежни количества са най-ниски в северните части на областта, а най-високи в южната част”

 4. Какъв е териториалния обхват на умереноконтиненталната климатична област?

 5. За кои от районите е характерна средногодишна валежна сума до 500мм?

 6. В кой от районите се наблюдава най-висока средногодишна скорост на вятъра?

 7. Най-високи средногодишни температури са отбелязани в станция:

 8. Кое от изброените твърдения НЕ оказва вличние за формиране климата на територията на България?

 9. Екстремно ниски температури се отчитат в резултат от задържане и допълнително радиационно изстиване на арктичен въздух през зимата в затворените котловини, където се образуват термични инверсии. Ето защо абсолютната минимална температура не е измерена във високите планини, а в Трън е:

 10. Максималните валежни количества в България са във:

Климат на България

Тестът съдържа въпроси върху климатичните области и явления на територията на България, средногодишни валежи, температури и скорост на ветровете. Част от въпросите изискват един верен отговор, като има и такива с опция за повече верни отговори.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-20 10:19:09
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 38 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin