Българска литература 012

Примерен тест за конкурсен изпит по Българска литература. Теста улеснява подготовката за ВИНС - Варна 012.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кое твърдение НЕ е вярно:
 2. Кое литературно произведение започва със следните стихове:
  Нощта ражда из мъртва утроба/ вековната злоба на роба:/ своя пурпурен гняв/ - величав.
 3. В стиховете Нощта ражда из мъртва утроба/ вековната злоба на роба:/ своя пурпурен гняв/ - величав НЯМА:
 4. Кое твърдение НЕ е вярно за следните стихове:
  Смъртта/ - кървава вещица сгушена/ във всичките ъгли на мрака/ изписка,/ и ето nосяга/ далеч и навред из нощта:/ със своите сухи ръце/ - дълги, безкрайни -/ улавя и стиска/ зад всяка стена/ по едно ужасено сърце.
 5. Следните стихове съдържат ... и характеризират ... :
  Велик/ сюблимен/ непостижим!
 6. Кое твърдение НЕ е вярно:
 7. Кой е авторът на стиховете:
  Но днес ний
  не вярване вече в герои
  - ни чужди, ни свои.
 8. Към кое литературно направление можем да отнесем произведението, от което са стиховете:
  Всички те знаят:
  "Отечеството
  е в опасност!"
  Прекрасно:
  но - що е отечество?
 9. "Септември" е поема за събитията от:
 10. Експресионизмът НЕ се характеризира със: