От атома до космоса

Това е тест върху дяла "От атома до космоса" по физика за 10 клас. Подходящ е за тематична проверка след изучаването на този дял.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-20 10:12:00
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. При преминаване от по-ниско на по-високо енергетично ниво електронът:

 2. Принципът на действие на лазера се основава на:

 3. Изотопите са ядра с:

 4. Лептоните са изградени от:

 5. Дадена е следната реакция: 226 Ra ? Y + 4 He

  Този процес е :

 6. Дадена е следната реакция: 226 Ra ? Y + 4 He

  Броят на протоните в новополученото ядро Y е :

 7. Дадена е следната реакция: 226 Ra ? Y + 4 He

  Броят на неутроните в новополученото ядро Y е :

 8. Реакции на термоядрен синтез протичат в една звезда, когато тя е :

 9. От закона на Хъбл може да се направи извода, че Вселената :

 10. На кой тип фундаментално взаимодействие се дължи Бета - разпадането и разпадането на нестабилните елементарни частици?