Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кое от словосъчетанията има дума с преносно значение?

  2. Коя от думите е антоним на несъществен?

  3. В кой ред двойката думи са пароними?

  4. Думи с еднакъв звуков състав, но напълно различни по значение, които могат да принадлежат към различни части на речта, се наричат:

  5. В кой ред двойките думи са в антонимни отношения?

  6. В кой ред думите НЕ са синоними?

  7. В кой ред думите НЕ са антоними?

  8. Кой израз е с преносно значение?

  9. В кой ред думите НЕ са синоними?

  10. В кой ред двойката думи са пароними?

Тест по български език за 7-ми клас - Лексикални отношения и фразеологични словосъчетания

Тестът обхваща два малки раздела от материала по български език за 7-ми клас - Лексикални отношения и Фразеологични словосъчетания. Състои се от 29 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-20 10:09:22
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 29 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin