Тест по селски туризъм

Тестът съдържа 26 въпроса като някои от тях имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти, които изучават специалности туризъм и икономика на туризма.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-19 11:04:14
Предмет: Туризъм
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 26 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Като първи наченки на организиран селски туризъм в Европа се смята:

  2. Испания предлага луксозни места за настаняване от веригата:

  3. В Европейския съюз съществуват три концепции за същността на селския туризъм, а именно:

  4. Алтернативните видове и форми туризъм:

  5. Развитието на алтернативните видове и форми туризъм:

  6. Появата на явлението „селски туризъм” е свързано с:

  7. Кои от следните термини се използват като синоним на селския туризъм:

  8. Кои от посочените елементи се определят от Българската асоциация за алтернативен туризъм като основни:

  9. Селският туризъм:

  10. При детския селски туризъм, децата туристи: