Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой е авторът на „Принцът и просякът”?

  2. „Принцът и просякът” е:

  3. В художественият текст думите принц и просяк са:

  4. Кой герой НЕ е от „Принцът и просякът”?

  5. Каква е ролята на първа глава на „Принцът и просякът”? Посочете неверния отговор.

  6. С кой израз НЕ може да бъде продължено изречението? Когато се срещат, принцът и просякът не говорят за...

  7. Кои качества са присъщи на Том Канти?

  8. Кои качества НЕ са присъщи на принц Едуард?

  9. Какъв вид художествен похват е използван в откъса от третта глава на „Принцът и просякът”? 'В двора се виждаше едно хубавичко момче, загоряло от игри и упражнения на открито, облечено в коприна и атлаз, блестящо от скъпи накити...'

  10. Кой е авторът на „Чужди езици”?

Тест по литература за 6-ти клас над "Принцът и просякът" и "Чужди езици"

Тестът е за 6-клас върху "Принцът и просякът" и "Чужди езици". Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-19 11:02:53
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin