Тест по икономика на труда за 1-ви курс

Тестът е предназначен за студенти първи курс в Университет за Национално и Световно Стопанство - гр. София по дисциплината ИК на труда при Мария Атанасова. Съдържа 20 въпроса като някои от тях имат повече от един верен отговор. На обозначените места на някои въпроси трябва да посочите неверните отговори.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-19 11:01:54
Предмет: Икономика на труда
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ефектът на дохода е по-силен при:

  2. Кои от изброените продукти са времеотнемащи?

  3. Участието на населението в работната сила се определя от:

  4. Основните инвестиции на фирмата в човешки капитал са за:

  5. Съвременното развитие на теорията за предлагането на труд се свързва с името на:

  6. Кои от посочените критерии се използват за определянето на даден човек като безработен?

  7. Работната сила е:

  8. Функцията на Филипс описва зависимостта между:

  9. Стафлацията се характеризира с:

  10. Цената на труда характеризира