Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Компютърът е:

  2. Компютърната система обработва данните по следния механизъм:

  3. Мястото на компютърната периферия в системата е:

  4. Структурно компютърната периферия включва:

  5. Архитектурно компютърната периферия включва:

  6. Каналът за вход-изход е:

  7. Видът на канала се определя от:

  8. Външно системният интерфейс е:

  9. Периферният интерфйс е:

  10. Интерфейс ISA е:

Тест по компютърна периферия за студенти от 4-ти курс

Тестът се състои от 26 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи компютърна периферия.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-19 11:01:18
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin