Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Всеки термин има две логически характеристики и това са:

  2. Съдържанието на термина е:

  3. По обем понятието “най-високия връх на земята” е:

  4. Операцията конкретизация е:

  5. В коя от изброените тройки понятия се увеличава обемът и намалява съдържанието:

  6. Коя от следните двойки термини се отнася като род към вид:

  7. По обем понятието “кораб” е:

  8. Термините “словесен” и “безсловесен” са:

  9. Термините “висок” и “нисък” се намират в отношение:

  10. Законът за обратното съотношение между обема и съдържанието на понятията традиционно гласи, че:

Тест по Логика за студенти от 2-ри курс

Тест по логика, предназначен за студенти 2-ри курс от Международно Висше Бизнес Училище - Ботевград. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-19 11:01:08
Предмет: Логика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin