Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кое изречение е пропусната запетая?

  2. Определете какви са подчертаните думи в изречението от лексикална гледна точка? На площада се бяха събрали много хора, които с удоволствие се включиха във веселбата и играха хора, изпълнявани от оркестър за народна музика.

  3. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

  4. На кой ред е допусната правописна грешка?

  5. Колко запетаи са пропуснати в изречението? Онези които са имали работа с него го познават като опитен твърде разумен при това добродушен и кротък човек.

  6. В кое изречение има неуместно употребена дума?

  7. На кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

  8. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка? Госпожо, бихте (1) ли показала (2) още веднъж на учениците си (3) техниката на акварела (4)?

  9. Къде НЕ трябва да има запетая в изречението: Като (1), че изневиделица изскочи тая лисица(2), ма­кар че тук (3), близо до дъбравата (4), често прибягва­ха даже и елени.

  10. В кое изречение е допусната граматична грешка?

Тест по български език за 8-ми клас

Тестът съдържа 20 въпроса по български език за 8-ми клас, свързани с познаването на правописна, лексикална, граматична и пунктуационна норма. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-19 11:00:54
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin