Тест по маркетинг за студенти от 3-ти курс

Тест по маректингово планиране за студенти от УНСС, 3-ти курс, доц. Младенова. Тестът съдържа 25 въпроса като някои от тях имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-19 10:59:01
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от посочените стратегии не е стратегия, осигуряваща интензивен растеж:

  2. В процеса на маркетиново планиране маркетинговите цели се разработват след:

  3. Когато при въвеждане на нов продукт на пазара фирмата планира ниски цени и високи разходи за реклама, тя осъществява стратегия на:

  4. Кое от посочение по-долу твърдения не е вярно по отношение на пазарното позиционирене:

  5. При осъществяване на отраслов анализ имаме предвид (посочете вярното твърдение):

  6. По отношение на факторите от микромаркетинговата среда на фирмата е вярно твърдението:

  7. Коя от посочените по-долу цели не може да бъде отнесена към общите маркетингови цели?

  8. Като маркетингова програма можем да определим:

  9. Кое от твърденията е вярно по отношение на маркетинговия одит:

  10. Възможностите в средата, идентифицирани чрез SWOT анализ, се ранжират в съответствие със следните критерии (посочете подходящата двойка критерии):