Тест по финансови пазари за студенти от 5-ти курс

Тестът за самоподготовка по финансови пазари и инвестиране съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 5-ти курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-18 14:41:36
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Доходът по лихвоносни ДЦК се определя като:

  2. Доходът по съкровищните бонове се нарича:

  3. Доходът по съкровищните облигации се нарича:

  4. Доходът по сконтовите ДЦК се изчислява като:

  5. Краткосрочните ДЦК се наричат:

  6. Кои са инструментите на паричния пазар?

  7. Срочен пазар е този, на който:

  8. Неприсъствен пазар на ценни книжа е този, на който:

  9. Дилърът е посредник, който играе за:

  10. Брокерът е посредник, който играе за: