Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Къде и кога се развива действието в разказа на Елин Пелин "Задушница":
 2. Кой Елин-Пелинов разказ завършва със сватба:
 3. Името на кой персонаж НЕ е заглавие на Елин-Пелинов разказ:
 4. В кой разказ на Елин Пелин присъства корелацията добро-зло като "бяло зърно" - "черно зърно":
 5. От кой разказ на Елин Пелин е природното описание:
  Сушата като невидима дяволска птица пъдеше с огнените си криле всяко облаче от кръгозора и ставаше от ден на ден по-страшна и по-убийствена. Със смъртна тъга се връщаха вечер от полето морни, изпогорели жетвари: от припламналите класове на безкрайните ннвя се ронеше като дъжд изцибрено и безхлебно зърно. Из широкото, разлюляно като златно море поле не се носеше звънкият отглас нито на една жетварска песен.
 6. В кой разказ на Елин Пелин надделяването на доброто над злото е представено чрез метафората за разцъфтяването на прецъфтелите" човешки чувства и надежди:
 7. Кое твърдение НЕ е вярно:
 8. Коя опозиция НЕ е характерна за разказите на Елин Пелин:
 9. Родовият космос в "Гераците" се разпада защото:
 10. За кой от героите на "Гераците" се отнася характеристиката:
  Полската работа бе неговата стихия. Всичките му грижи и мисли бяха там. Лицето му имаше прегорелия цвят на пшеннчното зърно и душата му гледаше небето, облаците и слънцето с надеждите и тревогите на плодородната земя.

Българска литература 009

Примерен тест за конкурсен изпит по Българска литература. Теста улеснява подготовката за ВИНС - Варна 009.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita