Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой определя счетоводната политика в акционерното дружество?

  2. Кое от следните твърдения не е вярно?

  3. Акционерно дружество е образувано и регистрирано на 15 август 2006 г. До коя дата най-късно трябва да бъде определена и одобрена счетоводната политика за 2012?

  4. В счетоводната политика (частта за дълготрайните материални активи) няма да се оповести:

  5. В счетоводната политика (частта за материалните запаси) няма да се оповести:

  6. В счетоводната политика частта за разходите по заеми няма да се оповести:

  7. Кое от следните оповестявания е част от съдържанието на счетоводната политика?

  8. Кое от следните оповестявания е част от съдържанието на счетоводната политика?

  9. Кой от следните начини за определяне на етапа на завършеност на сделка за услуги не може да бъде избран от предприятието:

  10. Кой от следните методи на последваща оценка на инвестициите в дъщерни предприятия не може да бъде избран от предприятието при определяне на счетоводната му политика:

Тест по счетоводство за студенти от 4-ти курс. Представяне на счетоводната политика и промените в нея.

Представяне на счетоводната политика и промените в нея е тематичен тест упражнение за студенти по счетоводство от 4-ти курс. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-18 14:38:59
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin