Тест по математика за 6-ти клас над пропорции

Тематичен тест върху темата "Пропорции", с който се проверяват знанията на учениците от 6-ти клас - свойства на пропорции и приложението им в различните типове задачи. Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-18 14:37:08
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Отношението на 78 и 2132 е:

  2. Кои отношения не образуват пропорция:

  3. Величините х=10 и y=5 са правопропорционални. Коефициентът на права пропорционалност к е:

  4. Коя пропорция следва от равенството 4,2.0,5=7.0,3:

  5. Ако 13 5=х10, то х е:

  6. Колко е х в пропорцията х+28=54.

  7. Ако 0,20,3=-4х и х20=3у, намерете х+у:

  8. За 4 часа турист изминал 13 км. Колко километра ще измине за 3 часа:

  9. Дължините на страните на триъгълник се отнасят както 3:5:6. Каква е пропорцията на страните, ако периметърът на триъгълника е 84см.

  10. Измеренията на правоъгълен паралелепипед се отнасят както 5:3:7. Ако средното по дължина измерение е 10 см, то обемът в куб.см е: