Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой ред е нарушено правилото за употреба на главни и малки букви?

  2. В кое изречение е нарушено правилото за употреба на главни и малки букви?

  3. В кой ред НЕ е нарушено правилото за употреба на главни и малки букви?

  4. В кой ред Не е нарушено правилото за употреба на главни и малки букви?

  5. В малка буква започват имената на:

  6. С главна буква започват: (Посочете грешния отговор)

  7. Посочете вярно написания вариант.

  8. В кое изречение Не е нарушено правилото за писане на главни букви?

  9. В кое изречение е нарушено правилото за писане на главни букви?

  10. В кое изречение Не е нарушено правилото за писане на главни бувки?

Тест по български език за 12-ти клас

Тест по български език, свързан с употребата на главни и малки бувки при съществителните имена. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-18 12:38:27
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin