Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Вероятната продължителност на бъдещия живот на генерацията показва:

  2. Най-характерно за самонаетите лица е:

  3. Водеща тенденция за населението в България е:

  4. Детската смъртност показва:

  5. Най-характерно за „черния” трудов пазар е:

  6. Човешките ресурси, които може да използва икономиката през даден период са:

  7. Стойност на месечното възнаграждения за 80-тия процентил от 1000лв. означава:

  8. Пълна заетост на икономически активното население е налице при:

  9. Осигуряването на равни възможности означава:

  10. Най-характерно за вътрешния трудов пазар в организациите е:

Тест по икономика на труда за 1-ви курс

Тест по Икономика на труда за студенти от 1-ви курс при Лалко Дулевски. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-18 12:38:19
Предмет: Икономика на труда
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin