Тест по химия за 7-ми клас над метали. Натрий и неговите съединения.

Тестът е предназначен за ученици от 7 клас, които искат да разберат до колко са усвоили материала върху раздела

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-18 12:38:02
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от твърденията е вярно?

  2. Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за натрия?

  3. Натрият взаимодейства с:

  4. Алкалните метали НЕ образуват:

  5. Динатриевият оксид е основен оксид, защото:

  6. Виолетовият лакмус във воден разтвор на натриева основа променя цвета си в:

  7. Кое от посочените химични уравнения изразява процеса неутрализация?

  8. Кое от твърденията за натриевата основа НЕ е вярно?

  9. В коя комбинация са посочени йоните, необходими за развитието на растенията, и формулите на изкуствени торове, съдържащи тези йони?

  10. При попадане на основа върху кожата мястото трябва да се промие с разтвор на: