Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Обект на изучаване от макроикономическата теория е:

  2. При пазарен тип икономика кой от посочените принципи на функциониране на пазарната макросистема НЕ е валиден:

  3. Субекти на макросистемата са:

  4. В модела на кръгооборота на доходите и разходите в икономиката домакинствата НЕ:

  5. В кръговия модел на пазарната макросистема държавата НЕ:

  6. В модела на кръгооборота на доходите и разходите в икономиката частният бизнес НЕ:

  7. Основните цели на макроикономическата политика са:

  8. Кои макроикономически цели са противоречиви:

  9. Коя от изброените цели НЕ е сред спомагателните за икономическата политика:

  10. Към кой от макроикономическите инструменти се отнася данъчното облагане в страната:

Тест по макроикономика за 1-ви курс

Тестът съдържа 10 въпроса от затворен тип с по един верен отговор. Предназначен е за студенти 1-ви курс по макроикономика.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-18 12:35:33
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin