Тест по основи на финансите за кандидат магистри в УНСС

Тест по основи на финансите за кандидат магистри в УНСС от 2013 г. Съдържа 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-18 12:29:19
Предмет: Логистика
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В условията на Паричен съвет (Валутен борд) Централната банка:

  2. На паричния пазар се търгуват:

  3. Нето оборотен капитал е:

  4. Ефектът на финансовия лост (финансовият ливъридж) се предизвиква от:

  5. Пускането на облигации от страна на търговското дружество е:

  6. Акциите са:

  7. Данъкът върху доходите на физическите лица в България е:

  8. В условията на Валутен борд (Паричен съвет) в нашата страна, Централната банка е длъжна:

  9. Когато планираните разходи по държавния бюджет превишават прогнозираните приходи, възниква:

  10. На капиталовия пазар се търгуват: