Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете невярното твърдение:

  2. Посочете в коя от поговорките и пословиците не е допуснато диалектно отклонение от книжовната норма:

  3. Посочете вярното твърдение:

  4. Посочете невярното твърдение:

  5. Посочете в кой от примерите няма тавтология:

  6. Посочете липсващата дума в следното изречение: Към понятието функционален стил не може да се отнесат жаргонната и.....реч.

  7. Посочете в кой от примерите за междусловно уподобяване изравняването между съгласните е по звучност:

  8. Посочете в кой от примерите при произношение съседните съгласни се изравняват като беззвучни:

  9. Посочете в кой ред е употребена форма за страдателен залог:

  10. Посочете в коя дума е допусната грешка при употребата на членна форма:

Тест по български език за 9-ти клас

Изпитен тест по български език, предназначен за ученици от 9-ти клас. Съдържа въпроси над лексикални и граматични норми, синтаксис и пунктуация на съвременния книжовен български език. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-18 12:28:50
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin