Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Полезните изкопаеми биват 3 вида:

  2. Рудните полезни изкопаеми са основен суровинен източник за:

  3. Извършването на икономогеографска преценка на полезните изкопаеми включва:

  4. Запасите според Количествената оценка биват:

  5. Качествената оценка се измерва в:

  6. Първите сведения за рударска дейност на територията на България са от:

  7. След Освобождението на българия, започва проучването на........басейни.

  8. Лигнитните въглища в България са със средно съдържание на въглерод:

  9. Най-големи залежи от лигнитни въглища в България има:

  10. Кафявите въглища са с общи запаси около:

Тест по география за 7-ми клас на тема "Полезни изкопаеми на България"

Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 7-ми клас по география, тематичен раздел "Полезни изкопаеми на България".

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-18 12:27:57
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin