Тест пo фармакология за студенти от 3-ти курс

Изпитен тест по фармакология за студенти от медицински факултет, 3-ти курс. Състои се от 12 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-18 12:24:39
Предмет: Фармакология
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Дефиницията за лекарство е :

  2. Лекарствен продукт означава

  3. Кои наименования на лекарствата се използвуват най-често във всекидневната лекарска практика.

  4. Посочете ентералните пътища на въвеждане на лекарствата

  5. Кои ентерални пътища избягват директното преминава на лекарствата през черния дроб

  6. В кой сектор на храносмилателната система най-лесно ще се резорбира лекарсвото слаба киселина pKa=6

  7. Как се въвежда в организма силно хиперточничен разтвор по отношение на телесните течности.

  8. По кои инжекционни пътища се въвеждат маслени разтвори

  9. По кои инжекционни пътища се въвеждат лекарствата суспензии?

  10. При кои случаи се въвежда през устата лекарсвто, което е нерезорбируемо: