Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Разтварянето на веществата е:

  2. Разтворимостта на веществата в даден разтворител при стандартни условия се определя от:

  3. С кое от дадените отношения се изразява моларната концентрация на разтворите:

  4. Парното налягане на разтворите се повишава при:

  5. Какво е понижението на парното налягане на водните разтвори на глицерол и на захар, които имат еднаква концентрация:

  6. Даден е 2 моларен разтвор на глюкоза. Кой от получените от него разтвори замръзва при най-ниска температура:

  7. Кой от разтворите на дадено вещество кипи при най-висока температура:

  8. Осмотичното налягане на водните разтвори на глюкоза и захароза с еднаква моларна концентрация при една и съща температура е:

  9. При хидрофилните колоиди взаимодействието между колоидните частици и водата е:

  10. Законът на Вант-Хоф за осмотичното налягане на разтворите се изразява с формулата:

Тест по химия за 10-ти клас на тема "Дисперсни системи"

Тестът е тематичен върху раздел Дисперсни ситеми, предназначен за ученици от 10-ти клас. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-18 12:12:50
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin