Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При коя двойка "процес - форми на релефа" има несъответствие?
  2. Кой енергиен ресурс е изчерпан?
  3. За кое понятие се отнася определението: / Всички лица, които получават доходи в резултат на заетост с общественополезна трудова дейност. /
  4. Коя от посочените държави не е монархия?
  5. Показателят, чрез който се разкрива и анализира стопанската структура, е:
  6. Коя група страни са производителки и износителки на чай?
  7. В коя от изброените страни НЕ е развито производството на космическа апаратура?
  8. Най - голямата средна гъстота на населението в Западноевропейския регион е:
  9. Коя от посочените държави НЕ е в групата на четирите най - силно развити страни в Западноевропейския регион?
  10. На кое място в света се нарежда Русия по големина на територията?

География - ДЗИ 4

Примерен държавен зрелостен изпит на МОН.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas