Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Каква относителна маса и заряд имат неутроните?

  2. Колко е максималният брой на електроните в М-слоя?

  3. Коя е причината за периодичното изменение на свойствата на елементите?

  4. Какъв вид връзки има между атомите на простото вещество сяра (S8)?

  5. Каква е разликата между серния атом и серния йон?

  6. В какво агрегатно състояние са веществата с йонна връзка при обикновени условия?

  7. Колко са агрегатните състояния на веществата?

  8. Как се нарича процесът, при който твърдите вещества преминават в газообразно състояние?

  9. От кои химични елементи се състои VА група в периодичната система?

  10. С кой реактив се доказва наличието на карбонати в дадена проба?

Тест-изходно ниво по химия за 10-ти клас

Тестът е предназначен за ученици които не са с профил химия. Има 18 въпроса със средна трудност. Всеки от тях има само един верен отговор. Перфектен е за подготовка за изходно ниво. Обхваща целия материал от 10-ти клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 12:10:47
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin