Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Активно участие във формирането на климата на страната взимат:

  2. В коя от изброените физикогеографски единици се наблюдават чести температурни инверсии през студеното полугодие?

  3. Средиземноморските циклони, които имат значително влияние върху формирането на времето през зимата у нас, се зараждат над:

  4. В една от изброените двойки географски район – местен вятър е допусната грешка. Открийте я.

  5. За коя климатична област се отнася следното описание: Положителни средни януарски температури, мека зима със зимен максимум на валежите (ноември- декември), горещо и сравнително сухо лято?

  6. В една от изброените двойки географски район – разпространени подземни води е допусната грешка. Открийте я.

  7. Кое от твърденията за българските минерални води е НЕВЯРНО?

  8. Коя от изброените природни области в страната притежава най-малки водни ресурси?

  9. Кое от изброените твърдения за българските реки е вярно?

  10. Най-големият по обем язовир в страната е:

Тест по география и икономика за 10-ти клас. География на България. Климат

Тест по География и Икономика за 10 клас. География на България. Климат, води, биоресурси. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 12:10:39
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin