Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от Ботевите стихотворения се отличава от останалите по това, че лирическият говорител в него не е открил идеал, на който да се посвети?

  2. В кое от Ботевите стихотворения НЕ присъства мотивът за рано попарената младост?

  3. В кое от Ботевите стихотворения е водеща темата за народното страдание?

  4. С израза „рояк скотове“ лирическият говорител в стихотворението „Елегия“ означава:

  5. В кое от Ботевите стихотворения революцията е представена като буря?

  6. Образът на гроба НЕ присъства в стихотворението:

  7. В кое от Ботевите стихотворения образът на песента е изпълнен с две различни значения и е знак на илюзиите, но и знак на истината?

  8. В кое от Ботевите стихотворения НЕ е вложена идеята за безсмъртието на подвига?

  9. Какъв е жанрът на „Политическа зима“?

  10. Образът на зимата в „Политическа зима“ е:

Тест по БЕЛ за 11-ти клас

Тест по Български и литература за 11 клас. Ботев - лирика и публицистика, 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор...

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 12:07:00
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin