Тест по банков одит

Контролно с верни отговори тип тест, даден през учебната 2013 година на магистрите от специалност Банков Мениджмънт, но също така пригоден и за бакалавърска степен по Одит. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 12:06:39
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Развитието на одитът се предшества от:

  2. Одитът трябва да бъде:

  3. Процедурите на независимият финансов одит представляват:

  4. Кой носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на ФО:

  5. Независимостта на одита се определя от това, че:

  6. Чрез тестове и извадки се проверява:

  7. Кой ръководи професионалната дейност на дипломираните експерт-счетоводители:

  8. Кой упражнява контрол върху ИДЕС:

  9. Одиторският доклад представлява:

  10. Одитът се занимава с: