Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кои ред е допусната грешка?

  2. При коя от двойките думи отношението е същото кото при двойката „Шунка-шумка“:

  3. Кое изречение НЕ Е просто?

  4. В кое от изреченията НЕ е употребено съставно глаголно сказуемо ?

  5. Какава синтактична функция изпълнява подчертаната дума в изречението: „Върнаха се много жизнени.“?

  6. Изреченито: 'Храстите, които растат в парка през есента, са много кразиви” е:

  7. Кое изречение е просто разширено разнородно?

  8. Кое изречение е сложно съставно с подчинено обстоятелствено?

  9. Изречението: „През птолетта Йосиф обича да спи повече” е:

  10. Изречението „Който сее ветрове, жъне бури.” по състав е:

Тест по български език за 7-ми клас

Тестът се състои от 10 въпроса по български език на тема "Прости и сложни изречения". Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 7-ми клас...

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 12:06:14
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin