Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Най-малката цялостна биологична система е:

  2. Видове, използващи общ, жизненоважен ресурс, който е в ограничено количество се намират във взаимоотношения на:

  3. Двумембранни клетъчни органели са:

  4. За вирусите е характерно следното размножаване:

  5. Генетичната програма на клетката се съхранява в:

  6. Организмите се разделят на автотрофни и хетеротрофни в зависимост от:

  7. Процесът фотосинтеза протича в:

  8. Коя болест се дължи на нарушения в метаболизма на човека:

  9. Коя последователност от нуклеотиди е възможна в молекулата на иРНК?

  10. Посочете неалелното взаимодействие между гени.

Тест по биология за 12-ти клас

Тестът е предназначен за кандидат-студенти и ученици, подготвящи се за матура по биология. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 12:06:06
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin