Тест за конкурснен изпит по икономика за ИУ - Варна

Кандидат-студентски тест по икономика за ИУ - Варна. Съдържа 28 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 11:55:49
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основна изходна категория в икономическата теория, определяща поведението на стопанските субекти, е:

  2. В зависимост от това какви потребности задоволияват, благата биват:

  3. За разлика ог свободните блага икономическите блага:

  4. Факторите на производството са:

  5. Към производствените ресурси можем да причислим всички изброени с изключение на:

  6. Производствения фактор “труд”:

  7. Към производствения фактор „земя' може да се причисли всичко с изключение на:

  8. Ролята на предприемача в производството е да:

  9. Икономическата оскъдност е състояние, при което:

  10. Оскъдността може да бъде преодоляна, ако: