Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Прочетете текста и посочете правилния отговор на свързаните с него задачи от 1 до 8. “ВЪЗХИЩЕНИЕТО НА АЙНЩАЙН. Айнщайн харесвал много филмите на Чарли Чаплин и се възхищавал от героите му. Веднъж ученият изразил с писмо до големия киноартист своя възторг от филма 'Треска за злато'.- Вашият филм - пишел Айнщайн - е разбираем за всички. Вие непременно ще станете велик човек. - Аз се възхищавам още повече от Вас! - отговорил на свой ред с писмо Чарли Чаплин. - Вашата теория за относителността е неразбираема за никого и все пак Вие сте велик човек!“ Темата на текста е:

  2. Контекстови синоними са:

  3. От какво се възхищава Айнщайн?

  4. По състав първото изречение от текста е:

  5. Първото и второто изречение от текста са свързани с помощта на:

  6. С кое изречение текстът може да бъде продължен:

  7. Подлогът в изречението 'Вие непременно ще станете велик човек.'е изразен със:

  8. В изречението 'Айнщайн харесвал много филмите на Чарли Чаплин.' несъгласуваното определение е изразено със:

  9. В коя от думите е допусната правописна грешка?

  10. В коя от думите е допусната правописна грешка?

Тест за матура по БЕЛ

Тест за матурата по български език и литература. Съдържа 42 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 11:55:23
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 42 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin