Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от държавните граници на България НЕ се пресича от железопътна линия?

  2. През последните 5 години водеща е вътрешната миграция от типа:

  3. Топлофикационните ТЕЦ се разполагат в близост до:

  4. В Югоизточния регион производство на керемиди има в:

  5. Посочете най-големите по население градове в Софийска област?

  6. Най-старото нефтопреработвателно предприятие в България е:

  7. В Югоизточния регион, общини разположени в Странджа са:

  8. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за населението на ИТРР.

  9. Кой от изброените отрасли НЕ е водещ в отрасловата структура на Югоизточния регион?

  10. Кое твърдение НЕ се отнася за селското стопанство?

Кандидатстудентски тест по география за Тракийския университет

Тестът по география е предназначен за кандидат-студенти за Тракийския университет, съдържа 50 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 11:52:39
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 50 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin