Тест по български език за 7-ми клас на тема "Съществително и глагол"

Критериaлен тест за измеряване и отценяване на постиженията на учещите по български език в 7 клас, части на речта: съществителни имена и глаголи. Тестът се състои от 40 закрити (затворени) въпроси, само с по един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 11:52:21
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Как още се нарича същестителното име?

  2. На колко групи се делат същестителните имена според вида и обхвата на предмета или явлението, което назовават?

  3. Съществителните нарицателни имена са названия на..?

  4. Как се пишат съществителните собствени имена за да се различават от другите думи по-лесно и бързо?

  5. С коя категория се изразява броят на назоваваните обекти?

  6. Коя категория се изразява с членуване?

  7. Граматичната категория число обхваща:

  8. Как се нарича системата от падежни форми?

  9. Кой падеж се използва най-често в българския език?

  10. В кой от редовете и двете думи са съществителните имена?