Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Туристическата индустрия обединява:

  2. Туристическият продукт може да се разглежда като:

  3. Какво обуславя прякото влияние на туризма върху транспорта?

  4. Кой от следните фактори най-пряко определя развитието на чартърния туризъм:

  5. Ангросистът е вид пътническа агенция, определена в зависимост от:

  6. Калкулирането на общата цена на туристическото пътуване е:

  7. Използването на собствени бюра и филиали на туроператора е:

  8. Степента на участие на туроператора в провеждането на организираното от него пътуване зависи предимно от:

  9. Предлагането на услуги по време на пътуване са особено характерни предимно за:

  10. “Чартърната верига” е организационна форма на пътуване по схемата:

Тест по туризъм за 3-ти курс на тема "Туроператорска

Изпит за студенти от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Тестът съдържа 40 въпроса на тема

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 11:38:45
Предмет: Туризъм
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin