Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В зависимост от изобразителната задача, учителят може да се намесва в изобразителният процес:

  2. Според Драган Немоцов, учителят в зависимост от изобразителната задача:

  3. Посочете верните твърдения.

  4. Кои от следните твърдения не са верни?

  5. Колко са факторите според Н.А.Ветлугина, които обуславят методите на косвеното ръководство при самостоятелната художествена дейност на децата?

  6. Кои са компонентите, които учителят в целия педагогически процес е длъжен да развие у децата?

  7. Учителят в целия педагогически процес е длъжен да развие у децата следните компоненти:

  8. Посочете верният отговор

  9. Посочете грешните отговори.

  10. Посочете грешните отговори

Тест по изобразително изкуство

Въпроси за тест по изобразително изкуство върху втора и трета глава от книгата "Детето и творбата". Тестът съдържа 39 въпроса като някои от тях имат по повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 11:37:01
Предмет: Изобр. изкуство
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 39 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin