Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Лирическият Аз в "Майце си" определя себе си като скитник, защото:
  2. Завръщането на лирическия Аз в "Майце си" НЕ е видяно като:
  3. В дадените стихове има: Бащино ли СЪ.l1 пропил имане, тебе ли покрих с дълбоки рани ...
  4. Първото печатано Ботево стихотворение е:
  5. Подчертаните изрази Ти ли си, мале, тъй жално пела, /ти ли си мене три годин клела са:
  6. В стиховете но тука вече не се надявам / тебе да любя: / сърце догаря! има:
  7. Основен мотив в стихотворението "Делба" НЕ е този за:
  8. Кое не е заглавие на Ботево стихотворение:
  9. Кое твърдение за врага в Ботевата поезия НЕ е вярно:
  10. Стиховете ..... коли, беси, бие, псува / и глоби народ поробен! са от ..... и в тях има .........:

Българска литература 001

Примерен тест за конкурсен изпит по Българска литература. Теста улеснява подготовката за ВИНС - Варна.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita