Тест по глобални телекомуникации за 4-ти курс

Тестът съдържа 10 въпроса само с по един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, комуникационна техника и технологии.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 23:58:40
Предмет: Глобални телекомуникации
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Сигналите на приеманите спътниковите ТВ програми заемат честотна лента:

  2. Най-голямо влияние върху затихването на сигналите на спътниковите теливизионни програми оказва:

  3. Отстоянието между честотите на носещите трептения на видеосигналите и сигнала на звуковия съпровод на ефирните телевизионни програми е:

  4. Ремодулаторът има следното предназначение:

  5. Замяната на коаксиалната с оптична разпределителна мрежа води до:

  6. Ширината на обратните канали на ШККС

  7. От видеосигнала и сигнала на звуковия съпровод на всяка спътникова програма се формира стандартен за наземните елементи сигнал с честото 38,9 MHz което налага в главната станция да се включи:

  8. В ШККС връзката на абоната с интернет се осъществява чрез:

  9. ГМРУ се отличава от ГМУДИ по това че:

  10. Регулируемият атенюатор се използва за: