Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои са основните цели на извършване на оценката на персонала(моля посочете неверния отговор)?

  2. Кои са основните типове на трудова кариера(моля, посочете неверния отговор)?

  3. В кой от изброените стопански отрасли не е подходящо да се прилага форма на заплащане според изработеното(моля, посочете верния отговор)?

  4. Какво представляват индустриалните отношения в предприятието(моля, посочете най-точния и изчерпателен отговор)?

  5. Кое е най-важното предназначение на социалните стимули(моля, посочете най-точния отговор)?

  6. Кой от изброените допълнителни икономически стимули има най-голямо значение за промяна в икономическия и социален статус на работещите (моля, посочете верния отговор)?

  7. Кои са основните форми на заплащане на труда(моля, посочете неверния отговор)?

  8. Кои елементи на работата се използват при оценката чрез аналитични методи(моля, посочете неверния отговор)?

  9. Коя е най-важната цел на провеждането на обучение на персонала в организациите(моля, посочете верния отговор)?

  10. Коя е най-важната разлика между оценката на труда на персонала и оценката на работните места в организациите (моля, посочете най-точния отговор)?

Тест по управление на персонала за 3-ти курс УЧР

Тестът е от трети курс НБУ, по Управление на персонала използван за текущо оценяване. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 23:54:43
Предмет: Управление на човешките ресурси
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin