Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое твърдение е погрешно?

  2. Стаята, представена в началото на стихотворението „Художник” от Веселин Ханчев, е:

  3. Наричат киното :

  4. В стиха и слънца, червени като мак от „Художник” на

  5. Смъртта от „Славеят на китайския император” е прогонена от:

  6. Ханс Кристиян Андерсен е:

  7. „Славеят на китайския император” е:

  8. Коя от следните идеи сближава „Художник” и „Славеят на китайския император”?

  9. Метафората мъртвите пустини се отнася за:

  10. Художникът от стихотворението „Художник” украсява стаята си с:

Тест по литература за 6-ти клас на тема "Човекът и изкуството"

Тестът съдържа 12 тематични въроса по литература за 6-ти клас, всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 23:52:24
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin