Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете реда, в които е записан съставът на атом и положителен йон на един химичен елемент:

  2. За вида градивни частици НЕ е вярно:

  3. Кое твърдение НЕ е вярно за елементите от главните групи на периодичната таблица?

  4. За елемент с пореден номер 17 и място в периодичната таблица 7А група, 3 период отговаря електронна структура:

  5. В молекулата на хлороводорода химичната връзка е:

  6. В кой ред са посочени само вещества с йонна химична връзка?

  7. Елементът Е образува висш оксид Е2О7 и водородно съединение НE. Следователно в периодичната таблица той се намира в:

  8. За елементите от 1А група е характерно, че образуват:

  9. Процеси, които протичат с пренос на електрони от едни атоми или йони към други атоми или йони, са:

  10. По време на буря при прескачане на електрична искра между облаците протича реакцията:

Държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда - първа част

Тестът се състои от 34 затворени въпроса по химия и опазване на околната среда. Всеки въпрос има само един верен отговор. Представлява първа част от ДЗИ за ученици.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 23:47:12
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 34 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin