Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от изброените по-долу проблеми е микроикономически?

  2. Производството е резултат ог съчетаването на ограничените ресурси земя,капитал,информация

  3. Кой от изброените принципи не е принцип на пазарната размяна

  4. Кривата на пазарно търсене изразява:

  5. Според закона за предлагането с увеличаване цената на една стока

  6. Стоките, които потребителите желаят и могат да закупят при дадена цена, са изражение на:

  7. Има стоки, при които с увеличаването на цената е свързано с увеличение и на търсенето им количество

  8. Намаляването на цената на дадена стока евеличава търсенето й

  9. Търсените количества зависят от абсолютните цени

  10. В кой от случаите и налице движение нагоре покривата на предлагане

Тест по микроикономика за 1-ви курс на тема "Търсене и предлагане"

Тест по микроикономика за търсенето и предлагането. Съдържа 13 въпроса по темата, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 23:46:16
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin