Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Същността на фирмената производствена функция се отнася до:
  2. Фирмената производствена функция изисква комбинацията на:
  3. Между отделните производствени ресурси във фирмената производствена функция е налице връзка на:
  4. В икономическата теория пазарният период за фирмата се определя като такъв интервал от време, в рамките на който:
  5. За фирмите краткосрочният период е:
  6. Фирменият дългосрочен период е:
  7. Посочете верния отговор:
  8. Кривата на общия физически продукт (ТРР) расте:
  9. Когато общият физически продукт (ТРР) расте прогресивно:
  10. Ако при увеличаване броя на заетите в една фирма работници от 100 на 101 души количеството на произведената продукция се увеличава от 200 на 250 бр., то пределният продукт е:

Фактори и резултати на производството

Примерен тест по икономика за конкурсен изпит 2010 (ВИНС) - тема 007.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita