Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. На Драконт се възлага да преразглежда действащите в Атина норми и правила:

  2. Пизистрат заграбва управлението през:

  3. Начело на Атина застава Клистен през:

  4. Атина е……………голяма сила в Древна Гърция, която ще предопределя пътищата за развитие столетия напред.

  5. Планините около Атина са богати на оловни и сребърни залежи, варовик, мрамор, както и:

  6. Атина е на първо място по производство на:

  7. Висши длъжности лица, които се излъчват от средата на евпатридите. В техни ръце се намира цялата изпълнителна власт се наричат:

  8. Най-висшият контролен и съдебен орган, като практически цялото управление на страната се намира в неговите ръце се нарича:

  9. Атина страда от социална и политическа криза, предизвикана от:

  10. Първият опит да се ликвидира цялостното господство на евпатридите е оглавен от Килон и е известен като Килонов метеж през:

Тест по история на тема "Атина през VІІІ-VІ в. пр. Хр."

Тестът съдържа 18 въпроса от раздел древна Гърция, тема

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 23:45:05
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin